Psali o nás

Zde si můžete přečíst články, jež o nás byly napsány.

Gympl - květen 1998

LOUTKOVÉ DIVADLO

Loutkové divadlo už stojí, a to na stupínku v Primě A. Je postaveno v jednoduché konstrukci a přední plocha divadla, která zabraňuje divákům pohled do zákulisí je velmi vratká a není připevněná k další části divadla. Deska je o zadní část divadla pouze opřena. Divadlo vypadá moc hezky, ze předu je celé bílé a ze zadu celé černé. V tomto divadle hraje loutkové představení několik studentů z Primy A. Tito studenti hrají představení při českém jazyce pro Primu A. V úterý a v pátek od 12.55 do 13.10 hrají představení pro kohokoliv, kdo si zaplatí vstupenku za 1 Kč. Studenti si tak vydělávají peníze na své kulisy, zvukové a světelné efekty a na výrobu a množení svých vlastních scénářů. Scénáře si píšou studenti sami, nebo upravují lidové a více známé pohádky tak, aby se mohly hrát v loutkovém divadle. Dříve bylo zamýšleno, že divadlo bude od třídy odděleno vysokou roztahovací tabulí a že se třída posune o kousek dozadu. To chce i třídní profesorka Primy A Květa Hápová, žáci a další profesoři. Akustika v této třídě je totiž příšerná a špatně se v ní mluví. Před časem bylo rozhodnuto, že třída bude od divadla oddělena velkou stěnou s otvorem pro scénu a dveřmi. Před otvorem pro scénu bude velká dvoudílná roztahovací tabule, která se bude otevírat do stan. Scénky studentů Primy A se zatím všem líbily a studenti již vědí, že od září tu bude existovat divadelní kroužek.

Hradecké noviny - červenec 2000

HRADEČTÍ ÚČINKOVALI NA EXPO 2000

PROJEKT / Studenti Biskupského gymnázia reprezentovali v Německu.

Už dvouletá spolupráce Biskupského gymnázia B. Balbína se školami v Hildesheimu, Magdeburgu a Wroclawi spočívá v účasti na společném projektu "Člověk chrání lesy - Lesy chrání člověka". Podstatou jsou vzájemná setkávání studentů, která se zatím uskutečnila dvakrát v Německu a dvakrát v Polsku. "Příští rok v červnu se má schůzka konat u nás, nejspíš v Orlických horách nebo v Krkonoších," říká učitel biologie Ivo Králíček, který má projekt v gymnáziu na starosti. Obsahem setkání opět bude hluboký vztah člověka k lesu, uchopený všemi možnými způsoby včetně odborných diskusí, práce v lese, nebo výtvarných a literárních pokusů.
Dosavadním vrcholem spolupráce byl letošní desetidenní pobyt studentů ve věku 14 až 18 let v Hildesheimu. "Od nás tam bylo 15 dětí, učitelka němčiny Lída Drašnarová a já. Devítičlenná skupina se věnovala přípravě velké výstavy z materiálů shromážděných za celé dva roky, ostatní pod vedením špičkových odborníků nastudovali scénickou kompozici na téma Faust. Tři naše dívky, představující zlo, vedla paní Radha Sarma z Indie, další tři tanečně ztvárnily dobro pod vedením Portugalky Marie Jose Gonzales Valero," prozradil Ivo Králíček. Mimořádně působivé představení bylo předvedeno nejprve v Hildesheimu a potom 2. července přímo v prostorách světové výstavy EXPO 2000 v Hannoveru.